Archive for the ‘TRT 6’ Category

TRT 6

30/01/2009

emin-karakulak4

 

 

 M.Emin Karakulak.

Evet, adı Kürtçe, T.R.T ŞEŞ olan, 01.01.2009 da Kürtçe diliyle yayın hayatına başlayan ve devlet erkanının da hazır bulunduğu görkemli bir açılış yaptı.

Hatta Başbakan’ın, “T.R.T ŞEŞ Bı xer be” konuşmasıyla başladı.

Ama bu Kürtçe kanal Türk ve Kürt aydın ve siyasetçileri tarafından çok tartışıldı ve halen tartışılmakta.

Yani, herkes kendi siyasal bakış açısında yorumlar yaptı.

Aslında öyle olmamalı, bu kanal Kürtlerin dilini, kültürünü ve Kürt sorununda demokratik çözümünde akademik araştırmaların yapılması ve tamamıyla Kürt dilinin kültürü hizmetinde olması, Kürtlerin değer yargılarına saygılı olması, devletin siyasi propagandasından uzak olması… Türk – Kürt kardeşliğini daha da pekiştirmesini ve toplumda barışa vesile olmasını, bu yayın Türk toplumun mozaiğine de, demokrasi prensip ve ilkeleri doğrultusunda yayının devamında hareketle, bence, Kürt sorunun çözümü sadece bu adımın yeterli anlamına da gelmez.

Devlet bu yayınlar için tüm azınlıkların dilini ve kültürlerini yeni bir sivil anayasa çıkarıp ve o sivil anayasasında güvence altına almalıdır.

Özel televizyonlara da süresiz Kürtçe yayın hakkını sağlanmalıdır.

Sadece belirli saatler olmaz ve yeterli değildir bu.

Üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması hemen yürürlüğe girmesi için YÖK de kısa bir zamanda çalışmalarını tamamlaması çok olumlu olacaktır.

Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümünde konferanslar hazırlanmalı tüm Türk ve Kürt akademisyenleri, siyasetçileri, kurumları iştirak etmeleri gibi bir iki adım atılırsa, T.R.T şeşi güçlendirilmiş olacak