Archive for the ‘SINIR TİCARETİ YASALLAŞTI’ Category

SINIR TİCARETİ YASALLAŞTI

07/06/2009

nsÜlke sınırına komşu ülkelerle sınırı olan illerdeki esnaf ve tüccarların doğrudan ticaret yapmasına izin veren Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Karar,Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’un onayının ardından Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Karar kapsamında yer alan 12 il de, en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan basit veya gerçek usulde vergiye tabi gerçek kişilerin sınır ticareti yapabilmeleri için izin alıp mağaza açması gerekecek.

Sınırlardaki kaçakçılığın önüne geçmek ve ticareti canlandırmak için, Gürcistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye’ye sınır 12 ilde Gümrük Vergisi alınmaksızın ithalat yapma imkânı getirildi.

Yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekonomik, sanayii ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması, bölgedeki esnaf ve tacirler için komşu ülkelere ticaret merkezleri vasıtasıyla ticaret yapılarak ihracatın arttırılması ve vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyaçları dahiline ithalat yapılması amacıyla, 2003 yılında çıkarılan kararname ile sınır ticaret merkezleri (STM) uygulaması düzenlendi. Kararname ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde STM kurulması öngörülürken, daha sonra çıkarılan değişiklik ile bu illere komşu olan Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman`ın da STM`lerden yapılacak ticaretten belli şartlar dahilinde yararlanması sağlandı. Halen, uygulama, Kars hariç diğer illerde mevcut mevzuat kapsamında yapılıyor.

Karara göre Sınır Ticaret Merkezleri kurulması; ilgili valiliğin talebine istinaden, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyonun oybirliğiyle yapacağı teklif üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile kararlaştırılacak.

Sınır Ticaret Merkezlerinin fiziki olarak düzenlenmesi, eşya ve stok kontrollerinin yapılması ile bu merkezlere giriş ve çıkışlara ilişkin usul ve esaslar ise Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilecek. Gıda maddelerinin stoklanmasında kullanılacak depoların asgari hijyenik ve teknik şartlarının belirlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın görüşü alınacak. İthalat ve ihracata ilişkin hususlarda, Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan İl Değerlendirme Komisyonu oybirliğiyle karar verecek.

İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, ticaret politikası önlemleri kapsamındaki kota, korunma, damping ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi ürünler ile 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler sınır ticaretine konu edilemeyecek.

İthalatta miktar limiti yanında alternatif olarak 100 milyon dolar ülke limiti getirilirken, ihracatta sınır bulunmuyor.

STM`lerden ticareti teşvik amacıyla, sanayi ürünleri ithalatında, normal ithalatlarda alınması gereken vergi fonlar alınmazken sadece KDV ve ÖTV;nin tamamı, tarım ürünlerinde ise söz ithalatta alınması gereken vergi ve fonların yüzde 60`ı ile KDV`nin tamamı alınıyor.

yeni kararname değişikliği uyarınca, STM`lerde ithalatta gümrük vergilerinin, sanayi ürünlerine ek olarak tarım ürünleri için de sıfırlanması öngörülüyor. Tacir ve ayrıca esnafa da komşu ülkeyle doğrudan ihracat ve ithalat yapma yetkisi verilecek. Orta vadede, her ilde en az bin tacir ve esnafın uygulamadan yararlanır hale gelmesi öngörülüyor.

Sınır ticareti kapsamında ihracatta herhangi bir kota bulunmuyor. Bu nedenle, Batı bölgelerindeki imalatçı firmalardan bazıları, sınır illerinde mukim tacirler kanalıyla sınır ticareti kapsamında İran ve Irak;a mal ihraç edebiliyor.

Sınır ticareti kapsamında ihraç edilen ürünler arasında, inşaat ve yapı malzemeleri (demir, çimento, kiremit, boya, kapı kolu, PVC, boru bağlantı parçaları vs.), oto yedek parçası, ev tekstili (döşemelik kumaş, perde), ev eşyaları (beyaz eşya, televizyon, soba, yemek takımı, ütü, mobilya, yatak) bulunuyor.

Yetkililer, sınır illerindeki ticareti geliştirmek ekonomik kalkınmayı artırmak amacını taşıyan sınır ticaretinin genelde Türkiye lehine geliştiğine dikkat çekiyor.