Archive for Ağustos 2009

KÜRT SORUNU VE KORUCULUK

29/08/2009

VEKİLLER KOLTUKLARINI YİNE BOŞ BIRAKTI

“ ÖNYARGILAR GİREMEZ” afişlerinin yer aldığı, TBMM / FORUM Ortak çalışma grupları organizasyonunda yapılan ve milletvekillerini Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşturmayı amaçlayan Mardin Forum OÇG toplantılarının 7.si Mardin Ticaret Odası toplantı salonun da yapıldı.

ocegeKürt Sorunu nasıl çözümlenebilir- Mardin Katliamı ve Koruculuk Sisteminin Sorgulanması konulu 2 gündem maddesiyle ve 25 Katılımcı ile yapılan 7. toplantıya da, il vekilleri katılmayıp koltuklarını boş bırakırken, DTP Mardin milletvekili ve DTP eş başkanı Ahmet Türk mazeret mesajı gönderdi.

Mardin forum OÇG girişimcisi Ayşe ELVEREN MULLA ESMAIL’ın açış konuşmasının ardından, toplantı Modaratör Muhittin BOZAN, ın sunuş konuşmasıyla başladı, Bozan ”Kürt Sorunu Ülkemizin birinci sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.Hepimizin bildiği gibi son 30 yıl içerisinde ilk önce Kürt var mı yok mu diye başladı.Sonra tartışma Kürt dili var mı yok mu diye devam etti.Sonra bu sorun bir terör sorunudur.Kürt sorunu değildi diye devam etti.Bütün bu tartışmalar içerisinde Kürtler varlıklarını ispat etmek için çeşitli alanlarda mücadele verdi.Bu mücadele kimilerinin deyimiyle düşük yoğunluklu bir savaşa kadar vardı.Ve maalesef demokratik kanaların hepsi kapatıldığı için demokrasi içinde çözülecek bir sorun iken 40-50-bin insanımızın canına mal oldu.İşsizlik , yoksulluk için kullanılacak kaynaklarımız haps edildi.Dağ ve taşlara top ,tüfek ve kurşun olarak gitti.Bu sorun çözülmeden Türkiye’de hiçbir sorunun çözülmeyeceği artık herkes tarafından kabul edildi.

Evet Demokrasi derken de görev ülkedeki demokratik sivil kuruluşlara iş düşmektedir.Aslında yapılan tartışmalardan da anlaşılacağı gibi hiç kimsenin bu sorunun çözümü konusunda sihirli değnek yok.Aslında hiç kimsenin elinde bu konuda net bir projede yok.Demokratik ülkelere baktığımızda bu tip ağır sorunların çözümünde sivil toplum çok büyük rol oynamaktadır.Ama maalesef bizim ülkemizde sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok zayıf kaldığını görmekteyiz.Evet sorunun sivil toplum örgütlerince birinci sorun olarak ele alınması,tartışılması ve bu platformlarda çıkan görüşler doğrultusunda bu can yakıcı sorunun çözümünde katkı sunulması gerektiğine inanıyoruz ve bu amaçla bu gün burada bu toplantıyı yapıyoruz.”

Açış konuşmasından sonra söz alan katılımcılar ise şu görüşlere yer verdi.

A.Vahap Omuzlar, ”Ben Arabım .Ancak Kürt tarihine ilgi duyan bir insanım .Birlikte yaşadığım Kürtlerin kim olduğunu ne olduğunu araştırmasam onların nasıl ezildiğini anlayamam .Ne olduklarını bulmak zorundayım.Başka ulus ve dil zenginliğinden bahsediyorsak çözümlerini araştırmak lazım.Mezopotamya öyle bir yer ki 7000 bin yıl öncesine dayanan geçmişi vardır.”

Hasan Sertkaya, “Mardin de Kürtler,Araplar ,Türkler ve Süryaniler vardır.Hepsi bir arada kardeşçe yaşıyorlar.Bir yandan ezan sesi bir yandan çan sesi çok güzel karşılıklı hoşgörü içinde yaşanmaktadır.Kürt sorununda da farklılıklara tahammül ederek Mardin örneğindeki gibi bu ülkede sorun çözülebilir.”

1 Eylül’de bütün Güneydoğu da Miting yapılarak Barış istediğimizi Haykırmak lazım.

Şerife Alp, “Kültürel bazı adımların atılması yeterli değil.Kürt sorunu sadece kültürel sorun değil.Ekonomik sorundur,Hukuk sorunudur.Bir insan hakları sorunudur.

Kürtler tarih boyunca asla bencil bir talepleri olmamıştır.Her zaman farklı halklarla kardeşçe yaşamayı başarmış mücadele etmişlerdir.Hakların dağılımı yapılınca hep Kürtler mağdur edilmişlerdir. Kürt sorunu kabul ediliyorsa ,sorunun muhatabı Kürtlerle çözsünler.”

Doğan Angay, “Gelinen aşamayı değerlendirmek için siyasal, sosyal yapısı fiili ortaya koymak lazım.Bölgede fiili savaş yaşandı.Koruculuk sistemi, hizbullah, Jitem ve Faili meçhul’ler vb. Temelde savaş çok tırmandırıldı ve bütün politikalar denendi ve Devletin bütün olanakları kullanıldı. Türkiye’de yapılan açılımlar şunu net olarak ortaya koyuyor, red politikası iflas etmiştir. Kürt realitesi vardır ve akabinde büyük şiddet ve yok etmeden dolayı insanlarımız deneyimli olduklarından temkinli yaklaşıyorlar. 29 Mart’ta Türkiye’de yapılan seçimden bir irade çıktı ve buna saygı duymak zorundadırlar. Türkiye’de bir sivil toplum olduğu halde KESK üzerinde yapılan baskılar ve 30-35 kişinin gözaltına alınması. Yinede bu sürecin beslenmesi lazım.Bunu sadece DTP mi besleyecek AKP nin CHP nin ve basının .çok önemli faktörleri var. Bir kısım STK’ lar sisteme entegre olmuşlar.sadece DİSK ,TUMOP vb. yeterli değil. Türkiye’nin acil bir sivil anayasaya ihtiyacı vardır.Bilimsel eğitimi savunuyorsak anadilde eğitim hakkının da tanınması lazım.

Abdullah Yılmaz, “Kürt Sorununun siyasi diyalogla çözülmesini istiyoruz.Yapılan operasyonların derhal durdurulmasını istiyoruz.”

Songül Enüstekin, “Öncelikle biz Kürt sorunu dediğimizde çözüm için siyaset akla geliyor.Çünkü sorun dediğimizde sorunların diyalogla ve siyasetle çözümlenmesi gerek deniyor ama gördüğünüz gibi hem bir yandan Kürt sorunun çözeceğiz diyen Abdullah Gül öbür yandan da ordu komutanı İlker Başbuğ bir Kürt kalana kadar arayıp bulup öldüreceğim diyor. PKK Mart tan beri ateşkes yapmasına rağmen hala Başbuğ bunları diyorsa böyle çözüm olamaz. Bir tek çözüm yolu var oda Sayın Abdullah Öcalan’ dır . ikincisi TBMM’de Kürt Halkının iradesi ile seçilmiş ve Kürtlerin irade olarak kabul ettiği DTP Milletvekilleridir.”

Evin Bilge, “Hükümet daha cesur adımlar atması lazım.Kültürel farklılıklara saygı duyması lazım.AKP göstermelik adımlar atmış.TRT6 gibi .Korsan yayın yapılıyor.Anayasal hukuka dayalı hiçbir şeyi yoktur.Kürtçe de Resmi dil olması lazım.”

Hacı Özmez, “Çok önemli bir dönemeçteyiz.Daha önce red edilen bir sorun kabul edildi. Bunun varlığının kabul edilmesi önemli bir gelişme.Kürtler bu konuda büyük bedeller ödedi. İlk Anayasada bu devlet Kürtler ve Türklerin ortak devletidir denildi ve sonra bu inkar edildi.1980 de esen rüzgarda beraberinde sosyalistlerle hareket ederek kendilerini ifade etmeye çalıştı. sonra 1982 Anayasası ile birlikte Kürtler çok büyük zulume uğradılar. Günümüzde artık sorunun varlığı tartışılmıyor, çözüm tartışılıyor.Türkiye deki herkesin Kürt sorununu çözeceğiz in temeline indiğimizde pek samimi bulmuyoruz. Demokratik özerkliği benimsiyorum. Çağımız ulus –devlet çağı değil, ulusların halklaşması gerekiyor, Af deniyor neyin Af’ı.Türkiye bunu iyi anlaması lazım.Kürt halkı kabul edilmediği halde kendileri bir suç işlemiş gibi gösteriliyor. Kendi hakları kendi kültürlerini savunmak için mücadele eden insanların onure etmek lazım. Burada bir suçlu yaratılmak isteniyor,burada suçlu yok ki?  Kürt sorunu ortaya çıktığı zaman Hizbullahcılıkta çıktı.Koruculuğun temel noktasının çıkışı köylüyü köylüye kırdırtmaktır.O kadar sıcak savaşta o kadar büyük rantlar oynandı ve bunlardan beslenen leş kargaları oluştu. Koruculuğun ortaya çıkması ile insanlar arasında tedirginlik yaratılmak isteniyor.Sistem Hizbullahın tehlikeli olduğunu anlayınca kaldırdı.Ancak koruculuk Kürtlere karşı kullanılan sistem olduğundan hala kaldırılmamıştır. Olayın alt yapısı önceden hazırlanmış gibi geliyor bana 7-8 korucunun yapabileceği bir şey değil. Koruculuk sistemi kaldırılması gerekmektedir.Kaldırıldıktan sonra ciddi bir rehabilitasyon yapılması lazım.”

Nizam Kaplan, “Kürdistan sorunu 1840’lardan başlayarak bugüne geldi.Devletin savaş yolu ile soykırım yolu ile yapılan bütün politikalar iflas etmiştir. STK’ ların sistemli çalışması lazım.Kürtler düşünsel anlamda birlik olması lazım, Kürt sorunu Muhatabı olan Kürtlerle çözümlenmelidir.Kürtler muhatap alınmalıdır. Tayyip Bey Almanya’da Asimilasyon bir insanlık suçudur,soykırımdır diyor.Ancak Türkiye’de yaşandığında neden insanlık suçu  değildir? Demokratik konfederalizm ile sorun çözülür, İç sorunlarının sıklıkla çözmeye kalkan tüm ülkeler(Peru) halkları birbirine kırdırtmaktadır. Koruculuk yapan kesim devletin yanında olup nüfuz yaratmak istemektedirler. Bölgede bu sistem özellikle şeyhleri ve ağaları Meclise taşıdı. Bölgede hangi koruculuğa bakıyorsanız temelinde ağalık vardır. Kürt sorunu çözülürse koruculuğa ihtiyaç duyulmayacaktır.Zangır köyü katliamında,köyün esas sahipleri bu korucular değillerdir. Şimdiki korucular göç ettirilen esas köylünün toprağına el koydu ve kendi aralarında rant paylaşımı kavgası başladı. ekonomik rant,siyasal rant,alabalık rantı, petrol rantı yani trilyonların döndüğü bir rant … Katliamı, koruculuk sistemi yarattı. Muhtar ve diğer şahıs kaçıp sağ kalmasalardı,tanık bırakmadan katliamı yapabilselerdi olay PKK ye yığılacaktı.Koruculuk siyasetin bir parçasıdır.”

Ahmet Damar, “Sayın. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arkadaşlar bu büyük bir fırsattır. Bunu kaçırmayalım derken,STK’ lara mesaj gönderiyor ve buna sahiplenin demek istiyor.Ama maalesef  DİSK, TUMOP VE KESK dışında kimse sahiplenmiyor. Bizi mecliste temsil eden DTP ile oturup konuşulmalı.Aslında devlet çözüm düşünüyor ancak derin devletten Ergenekonculardan ve milliyetçilerden çekiniyor. Sadece yazarlar, medya yeterli değil. İmza kampanyaları yapılmalı, Milyonların katıldığı mitingler düzenlenerek BARIŞ istenmelidir. Bu iş  asla silahla çözülmez.PKK silah bırakıyorsa,devlette operasyonlarına ara vermesi lazım.”

Ceyhan Erdolu, “Bu bölgede yaşayan ,insan haklarını sevenler büyük bir yükün altındadırlar. Halkın çektiği ızdırablar gündeme taşınmıyor. Burada üstümüzdeki büyük ağırlık bizi eziyor. Bu memleketin insanlarının ezilmesini istemiyorum. İnsanlar birbirlerine ön yargısız yaklaşmalı, bu birlikteliğin sıcaklığını STK’lar kendi tabanlarından başlayarak herkese aşılamalıdırlar. Kürt aydınlar uyanık olmalıdırlar. Kürtler kendi aralarında çağdaşlaşmak için devrim yaratmaktadırlar. İnsan haklarının ihlal edilmediği bir bölgede yaşamak istiyorum. Feodal yapının mutlaka sona erdirilmeli, Kadın ve çocuk haklarının ihlal edilmediği bir toplum istiyorum. Bilge Köyü Katliamı 44 kişi olması basında çok ses getirmiştir. Tabi ki bu bir vahşettir.Ancak Kızıltepe ilçesinde 12 kurşun ile öldürülen çocuğun ölümü de bir vahşetti ama önemsenmedi. Vahşetin her şeklini kınayarak çok ses çıkartmamız lazım. Bizim için tüm canlıların değeri olmalı. Tabi ki Adaletin olmadığı yerlerde insanlar kendi hukuklarını yaratırlar.Korucular toprak işgal edip hak gasp ediyorlarsa onlara bu güçü sistem sağlamaktadır.”

Abdullah Yılmaz, “Mardin Mazıdağı ilçesinde (Zangırt-Bilge Köyünde )yapılan katliamın faillerinin aydınlatılmasını istiyoruz. Bundan en çok zarar gören kadın ve çocuklarımız olmuştur. Koruculuk sisteminin derhal kaldırılmasını istiyoruz. Bölge Halkına Mardin katliamında ne kadar zarar gördükleri gösterildi.

Özcan Evrensel, “Sömürge olan egemen sınıftan, sorunu çözmeye çalışıyorsunuz.Sömürgeciden sömürgenin sorununu çözemez. Burada katliam söz konusu.Kimi derin devlet dedi kimi töre dedi vs. vs. Sonuçta bakıldığında evrensel,dinsel ve birçok iktidarlar söz konusu. Sistem istediği için sen koruculuğu tartışabiliyorsun. İktidarın yarattığı bilinç sömürüsünü tartışabilmesi lazım.”

İbrahim Ülker, “Kürtler gerçekten verdikleri mücadele sonucu kendilerini dünyaya, orta doğuya bedeller vererek kabul ettirdi. Bundan sonra bedeller her iki taraftan da verilmemelidir. Tüm Savaşlar Barışlarla sonuçlanmıştır.”

Özlem Mungan, “Kürt sorununun Kürt sorunu olduğu algılaması, algı yanılmasıdır.Bu topraklarda yaşayan tüm halkların sorunu olarak görmek lazım. İnsan hakları ve Demokratikleşmeye önem veren tüm kurumların olayı sahiplenmesi lazım.

Doğan Angay, “Bilge Köyü Katliamı olduğu günün sabahından beri KESK bileşenleri ile birlikte hep köydeydik. İnsanın normal bünyesini,duyusunu zorlayan bir katliamdı. Temel temennimiz nedeni ne olursa olsun koruculuk sistemine Milat olmasıydı.Bu sistemi şiddet ile iç içe yaşıyorlar.(ör.Karakol nöbetleri,operasyonlara çıkma vb.) Yaşadıklarından dolayı davranışları değişiyor insanların. Bilge Köyü Katliamının sosyolojik,ekonomik nedenlerini ortaya çıkarmak istedik ve kamu oyu ile paylaştık ki sistem sorgulansın. (Bir ay boyu her cumartesi günü Mardin Demokrasi Platformu olarak Siyah baskılı(Barış hemen şimdi,Koruculuk sistemi kaldırılsın) tişört giyip basın açıklaması yapıldı ) Basın olayı hep töre olarak lanse etmeye çalıştı. Biz Katliamın yaşandığı köyden ulusal basına demeç vermemize rağmen yayınlanmadı.Mardin’de yapılan Siyaset Meydanı programına Muhalifler Müdahil edilmedik. Koruculuk OHAL ile birlikte başladı,OHAL kaldırıldıysa koruculuk sisteminin de kaldırılmalıydı.Yasal anlamda görev ve sorumlulukları yok. Kürt sorunu çözümünde önemli bir şiddet kültürü oluşturuldu.Korucuların yaptığı tim şiddetlerde çok az cezai müeyyide aldıklarından ,şiddeti daha rahat uygulamaya başladılar. Sistem-Koruculuk arasındaki kirli başların ilişkisinin çıkarılması lazım. Koruculuk sistemi çıkarıldığı günden beri , kaldırılması konusunda tepkiler hep vardı.”

Konuşmaların ardından, Toplantıların Genel ve Anayasa Gündemlerinin OÇG tarafından belirlenmesi önerisinin ardından OÇG 8. Toplantısının Nusaybin ilçesinde (Nusaybin Belediyesi desteği ile ) 03 Ekim 2009 saat. 14.00-17.00 yapılması kararlaştırıldı.

Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılanlar:

Eğitim-Sen (Doğan ANGAY), Derik Belediyesi (Evin BİLGE), Kızıltepe Belediyesi(Fesih ÖZEL), Zahireciler Derneği(M.Şerif ÖTER), İsmail Elik (Serbest Avukat), Kızıltepe Belediyesi(Şerife ALP), Veteriner HekimleriOdası(Hacı ÖZMEZ), Eczacılar Odası(Muhyettin BOZAN), Eğitim-Sen (Özcan EVRENSEL), Çev.Eko.Yab.Yaş.Des.Derneği(Nusret ÇAKAR), Çev.Eko.Yab.Yaş.Des.Derneği (M.Derviş DÜZGÖREN), Mazıdağı Belediyesi(Nizam Kapan), Çatom (Leyla GÜN), Em.San(A.Vahap OMUZLAR), Eğitim Gönüllüsü Vakfı(Ceyhan ERDOLU), ESM(İbrahim ÜLKER),DTP Nusaybin Kadın Kolları(Songül ENÜSTEKİN), Nusaybin Belediyesi(Hülya KÖK), Nusaybin Bld.Başkan Vekili(Abdullah YILMAZ), Nusaybin Belediyesi (Sabğatullah ALPER ),Tüm Bel-Sen (Hasan SERTKAYA),Mardin Sakatlar Derneği(Hasan ANUK),Kızıltepe YG21(Ahmet DAMAR), Mardin Belediyesi DTP Meclis Üyesi(Özlem MUNGAN), Mardin Eczacılar Odası(Selma ADEMHAN)

37 KİŞİ TUTUKLANDI

29/08/2009

sagkGeçen Pazartesi gerçekleştirilen ve 17 ilde eşzamanlı düzenlenen Sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 119 kişiden aralarında doktorların da olduğu 37′ kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Pazartesi sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak, Mardin merkez, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçeleri ile Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Isparta, Kütahya, Antalya, Hatay, Ağrı, Eskişehir, Adana ve Kocaeli illerinin de gerçekleştirilen operasyonlar da gözaltına alınanlardan 119 zanlı Organize şekilde suç işlemek ve devleti trilyonlarca zarar uğratmak iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Zanlılardan 16’sı doktor, 8’i SGK görevlisi ve 13’ü medikal firma sahibi ve çalışanı olmak üzere toplam 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken aralarında doktor, medikalcıların ve karne sahiplerinin bulunduğu 82 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.

KARNELER ALINDI, TATİL BAŞLADI

29/08/2009

2008-2009 eğitim-öğretim yılı bugün sona erecek. İlköğretim ve liselerde öğrenim gören 15 milyona yakın öğrenci, 8 Eylül 2008’de başlayan eğitim-öğretim maratonunu tamamlayarak, yaklaşık 3.5 ay sürecek tatile başlayacak.

karneKızıltepe’de ilköğretim ve orta öğretimde okula giden yaklaşık 56 bin öğrenci de bugün karnelerini alıp yaz tatiline girdiler. Ancak karnelerini alan bazı öğrenciler için henüz tatil başlamadı.

İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ise karne heyecanıyla sınav heyecanını ard arda yaşayacak. İlköğretim 6. sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon 100 bin aday, 13 haziran Cumartesi günü Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) katılacak.

SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında 8 merkezde gerçekleştirilecek.

SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da aynı anda yapılacak. Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 90 dakika süre verilecek.

Lise son sınıf öğrencileri de hem mezun olmanın hem de 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Öğrenci Seçme Sınavı’nın (ÖSS) heyecanını bir arada yaşayacak.

2009-2010 eğitim-öğretim yılı, Ramazan Bayramı’nın ardından 24 Eylül 2009 Perşembe günü başlayacak.

16’SI DOKTOR 24 KİŞİ TUTUKLANDI

29/08/2009

Sağlık operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 doktor ve 8 sosyal güvenlik kurumu görevlisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken,1 doktor ile 2 SGK’li serbest bırakıldı.

adOrganize şekilde suç işlemek ve devleti trilyonlarca zarar uğratmak iddiasıyla Pazartesi sabahı 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 136 kişinin ifadeleri alındıktan sonra 114 kişi mahkemeye sevk edildi.

Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Isparta, Kütahya, Antalya, Hatay, Eskişehir, Kocaeli ve Ankara da Mardin kaçakçılık şube müdürlüğü ile Kızıltepe büro amirliği ekiplerince Ortak olarak düzenlenen Operasyonlarda çoğunluğu Kızıltepe de olmak üzere 136 kişi gözaltına alınmıştı, gözaltına alınan 136 kişiden bazılarının emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldıkları, bazılarının kefalet karşılığında mahkeme kararıyla serbest kaldığı belirlendi.

Kızıltepe sulh ceza mahkemesine çıkarılan ilk grup olan ve 32 kişiden oluşan sağlık karnesi sahipleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, dün adliye ye sevk edilen Doktor ve SGK’dan oluşan 27 kişi kişiden 1 doktor, 2 SGK ci  serbest kalırken, 16 sı doktor,8’i sosyal güvenlik kurumu görevlisi tutuklandı.

Mahkemeye sevk edilen  114 kişiden geriye kalan ve içlerinde medikalcıların yer aldığı 3.grup da bugün mahkemeye sevk edildi.

EROĞLU KÖYÜNDE YIL SONU ETKİNLİĞİ

29/08/2009

Kızıltepe’ye bağlı Eroğlu Köyünde, yılsonu etkinlikleri yapıldı.

er46 öğrencisi ve Okulu müdürü ile beraber 4 öğreteni bulunan birleştirilmiş sınıflarda eğitim veren Eroğlu köyü ilköğretim okulunda etkinlikler çerçevesin de okulun bahçesine öğretmen ve öğrenciler tarafından fidanlar dikildi, öğrenci başına 2 şer fidanın dikildiği ağaçlandırma çalışmalarında ağaçlara öğrencilerin ismi verilirken, öğrenciler adlarını taşıyan ağaçları koruyacaklarına dair öğretmenlerine söz verdiler.

Ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra bir ilk olarak sınıfların duvarlarına yağlı boya ile resimler yapıldı, okul duvarlarının boyanmasının ardından ilk kez bir okulda sınıfın içindeki duvarlara resim yapılmış oldu.erog

Eroğlu köyünde düzenlenen Etkinliğe Kızıltepe Kaymakamı Osman Tunç, Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk, İlçe Emniyet Müdürü Halit Hakan Avcılar, Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanı İlhan İba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Siraç Atan, Kızıltepe Eğitim birsen başkanı Ferhan Akan, Okul Müdürü Mehmet Emin Atay, Okul öğretmenleri Mesut Turan, Aydın Güneş, Seher Fidan, Okul Öğrencileri ve Eroğlu köyü sakinleri katıldı.

eroEroğlu köyü ilköğretim okulun da yapılan yılsonu etkinliklerin de okulun tüm öğrencileri etkinliklerde görev alırken, Etkinlikte öğrenciler yaptıkları Skeçler, Tiyatrolar, Halk oyunları, Şarkılar ve dansları izleyenlere güzel anlar yaşattılar.

Etkinliklere katılan Kızıltepe Kaymakamı Osman Tunç “ İlk defa bir köy okulunda kapsamlı bir etkinlik yapıldı. Hazırlanan bu güzel etkinliklerden dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca her öğrenci okulun bahçesine 2 ağaç dikmesi ve bu ağaçların bakımını da sahiplenmesi çok güzel ve anlamlı bir davranış bunların ötesinde 2 sınıflık okulun içindeki sınıflarda öğretmenler tarafından eğitici resimlerin yapılması da çok güzel hem öğrencileri hem de öğretmenleri tebrik ediyorum” dedi.

ROJİN ŞENYURT’TA

29/08/2009

rojnKorolar çarpışıyor yarışmasında Mardin’i temsil eden ve son üçe kalarak final şansını devam ettiren Rojin ve grubu bu hafta’ya hızlı başladılar.

Rojin ve ekibi Şenyurt ilköğretim okulunun düzenlediği yıl sonu etkinlerine süpriz bir ziyaret yaparak korolar çarpışıyor programı için tüm şenyurtlulardan sms desteği istedi.rjn

Şenyurt’ta katıldığı okul gecesinde korolar çarpışıyor ekibi ile birlikte şemame türküsünü.söyleyen sanatçı yaptığı konuşmada tüm Mardinlilerden sms desteği isteyerek, Şenyurt sınır kapısının açılması temennisinde bulundu.

ZANLILARIN 2.KISMI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

29/08/2009

sgDün sağlık karnesi sahiplerinin, mahkemeye çıkarılmasının ardından bugün de yaklaşık 40 kişiden oluşan zanlıların 2. kısmı mahkemeye sevk edildi.

İçlerinde Doktorlarında yer aldığı zanlılar, önce Kızıltepe Devler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikte sonra, Kızıltepe adalet sarayına getirildiler.sag

Sulh ceza mahkemesinde başlayan yargılamanın gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

KARNE SAHİPLERİ SERBEST BIRAKILDI

29/08/2009

Kızıltepe de pazartesi sabahı gerçekleşen gözaltlılarda, Karnelerinde şişkin ilaç ve tedavi gideri bulunan sağlık karnesi sahipleri dün çıkarıldıkları mahkemece ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakırdılar.

adlyEdinilen bilgiye göre zanlıların Sağlık karnelerini vekalet vermek suretiyle kullandırdıkları için gözaltına alındıkları, sağlık karnelerinde yanık olmadığı halde yanık ilaçları yazıldığı, bazılarının da sakatlıkları olmadığı halde protez bacak takıldığı gibi işlem yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan sağlık karnesi sahipleri ilk sorgulamanın ardından çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirlendi.

KIZILTEPE’DE GÖZALTI SAYISI 136 YA ÇIKTI

29/08/2009

emnKızıltepe de sabah saat 03.00 sıralarında başlatılan operasyonlar da aralarında uzman doktor, medikalcı, sağlıkçı, belediye çalışanlarıı ve bunlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla  yaklaşık 136 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.

Sahte rapor düzenleme, sahte cerrahi, sahte estetik ve benzeri iddialarla gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerine başvurmak üzere organize suçlar şubesine götürüldüler..

Kızıltepe merkezli eş zamanlı olarak 13 ilde düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamın da 150’yi askın kişinin ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirlenirken, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Nusaybin, Midyat ve birçok ilde gözaltılar yapıldığı belirlendi.

Edinilin bilgilere göre sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda aralarında Kızıltepe Devlet hastanesinde ve özel sağlık merkezlerinde görev yapan doktorların da bulunduğu yaklaşık 136 kişinin Kızıltepe de gözaltına alındığı, Kızıltepe dışında gözaltına alınanlarla beraber bu sayının 150’yi geçmesi bekleniyor.

Kızıltepe Atatürk Lisesi Yıl Sonu Etkinliği Yapıldı

29/08/2009

ata3Kızıltepe Atatürk Lisesi’nin bu yıl 5. sini düzenlediği geleneksel kültür ve sanat etkinlikleri Ana Çocuk Sağlığı Merkez salonunda gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte, tiyatro gösterisi, şiir ve müzik dinletisiyle öğrencilerin resim çalışmaları yer aldı.

Etkinlikler iki seans halinde gerçekleştirildi. 1. seans 14.00 da öğrencilere, saat 20.00 da ise veliler ve diğer davetlilere yönelik gerçekleştirildi. Programa ayrıca okul müdürleri ile milli eğitimden yetkililer katıldı. Etkinlikler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.ata2

Okul müdürü Eşref Saruhan, “Yorucu geçen bir ders yılının sonunda öğrencilere moral vermek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenledik.” dedi. ÖSS’ye girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Okul Müdür Saruhan, “Etkinliklerin bundan sonraki senelerde de daha farklı ve güzel bir şekilde devam edeceğini” sözlerine ekledi.

ata4Programa katılan grup Si, müzikleriyle izleyenleri coşturdu.

Etkinliklerin sonunda kokteyl yapıldı.

Tiyatro da İsa avcı, şiirlerde Orhan Aydoğan, müzikte Hatun Güven Tunç, resimde Feridun Avcı ve Nurettin Ölçer, yapılan etkinliğe çalışmalara katkı sundular.

STK, KIZILTEPE SORUNLARINI BELEDİYE MECLİSİNE SUNDU

29/08/2009

Sivil toplum örgütleri, Belediye meclisi toplantısına katılarak, Kızıltepe sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor sundu.

blmc1Kızıltepe’de bulunan Sivil Toplum örgütleri, daha önce Yerel gündem 21 kent konseyi meclisinin önerisi ile oluşturulan komisyonun hazırladığı ve 24 sivil toplum örgütünün imzaladığı Kızıltepe’nin sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor, sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından Kızıltepe belediye başkanı Ferhan Türk ve belediye meclis üyelerine sunmak üzere belediye meclis toplantısına katıldı.

Kızıltepe belediye meclisin de sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan Rapor ile ilgili Bir sunum konuşması yapan Kent konseyi genel sekreteri Ahmet Damar, “Raporda ismi ve imzası bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak tespit ettiğimiz Kızıltepe’nin sorunları ve çözüm önerilerini 2 ana başlık altında topladık, Çözümler için Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Teknik Elemanları ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşan komisyonların oluşturulması gerektiği inancındayız. Çözümlerle ilgili kurulacak komisyonlarda gönüllü olarak çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. dedi.

blmc2Daha sonra Kızıltepe belediye başkanı Ferhan Türk bir konuşma yaparak Sivil toplum örgütü temsilcilerini belediye meclisinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin sorunlarını çözmek için işbirliğine hazır olduklarını anlatan Türk ancak belediyenin 71 trilyon 800 milyar borcu olduğunu kısa orta ve uzun vade de yapılacak çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin desteğini isteyeceklerini, ayrıca sokak sokak dolaşarak vatandaşın belediyeden neler beklediğini belirlemek amacıyla devam etmekte olan bir anket çalışmaları olduğunu belirten Türk, şeffaf olacağız, halkla birlikte yöneteceğiz ve sizinle danışacağız, meclisimize güvenin bu yönetim ilçemiz için bir şanstır, köyümüzü şehirleştirmeye kararlıyız. Dedi.

 

Sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan ve belediye başkanı ve belediye meclisine sunulan Kızıltepe’nin sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor şu maddelerden oluşuyor.

 

A – GENEL SORUNLAR

 

 1. Şehir imar Planının revizyonu.

 

 1. (Mülkiyetler dikkate alınmadığından ve düzenlenme ortaklık payının gözden geçirilmesi mevcut parselasyonlara uydurulması.)

 

 

 1. Şehrin İmar Planına göre hisseli arazilerin çözümü kapalı yolların açılması parkların yeşillendirilmesi.

 

 1. Çevre yollarını açılması ve çevre yolunun ağaçlandırılması (Toz ve çamur için set oluşur; yolların açılması şehir merkezini rahatlatabileceği gibi Belediyeye ek gelir getirilebilir.

 

 1. İçme suyu sorunu, Arıtma Tesisi kurulması.

 

 1. Altyapı (Kanalizasyon, su…) sorunun gerçek nüfus hesaplarına göre revize edilmesi,

 

 1. Zergan Deresinin Islahı. (Dereye Akan Pis su ve kanalizasyonun önlenmesi)

 

 1. Aşevi yapılması, şehirdeki dilencilerin çıkarılması

 

 1. Halk Ekmek fırının yapılması yoksul vatandaşlara ucuz ekmek verilmesi

 

 1. Taziye evlerinin yapılması

 

 1. Meşe ağaçlarının odun olarak satışlarını engellemesi

 

B.) ACİL ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN SORUNLAR

 

 

1.İnşaatların su basman yüksekliği, engelliler için kaldırımların ve bina girişlerinin düzeltilmesi.

 

2.Yolların ve kaldırımların gözden geçirilmesi, İşgaller önlenmeli

(Araçların ve yayaların yol ve kaldırımları kendi çıkarları doğrultusunda işgal etmesi, zabıtaların eğitilmesi )

3.Bozuk kaldırım ve yolların gözden geçirilmesi

 

 

4.Belediyede Proje Üretim ve Koordinasyon birimi kurulmalıdır.

 

5.İnşaatlar Denetlenmeli (Belediye İmar işleri müdürlüğü İle İMO arasında diyalog sağlanmalı)

 

6.İnşaatların İmar hukukuna, İmar yasasına ve imar planına göre uygulanması (Çekme Payları, TAKS-KAKS, bina yükseklikleri, yangın merdiveni… v.s)

 

7.Çok Katlı Otopark Yapılması (Merkez Karakolun Yanındaki Arsa değerlendirilebilir.)

 

8.Şehir İçi Duraklara arabaların park etmesi engellenmeli. Uzmanlarca belirlenecek yerlere yeni duraklar yapılmalı, şehir içi otobüsler saat 23.00’a kadar çalışmalıdır. Otobüs güzergâhındaki yollar onarılmalıdır.

 

9.Semt Pazarlarının yapılması (İstihdam alanı yaratabileceği gibi, Şehir merkezindeki seyyar satıcılar bu şekilde tahliye edilebilir )

 

10.Belediyeye Teknik Eleman (Mimar, Çevre müh., şehir plancısı, harita mühendisi,inşaat mühendisi ) alınması , alınamıyorsa odalardan ya da yerleşik mühendislerden destek ve danışmanlık hizmeti  alınması. Belediye Başkanı danışma kadrolarının oluşturulması

 

11.Mahallelere sağlık taraması ve köyden kente göç eden, şiddete maruz kalan kadın/erkekler için rehabilitasyon merkezi ve sığınma evlerinin yapılması, sağlık ve çevre temizliği için görsel eğitim verilmesi ( mahalle ve okullarda )

 

12.Çöp toplama işinin sağlıklı bir şekilde yapılması, Çöp arabalarının temizlenmesi ve yeni araç alınması,

   ( çöp toplama ve el arabası için mekanizma tornacılarda yapılabilir. Çöp toplama saatli ve poşetli yapılacağı gibi geri dönüşüm için ayrı çöp kutuları da yapılabilir. 

 

13.Lokanta, fırın, Pastane, kasap vs. temel gıda ürünlerini satan-imal eden esnaf ve sanatkârın denetimin yapılması

 

14.Kayıt Dışı çalışan bilumum mesleki faaliyetlerin kayıt altına alınması.   İş yeri envanterinin çıkarılması bu envantere göre ruhsat verilmesi. Arz talep dengesinin yapılması.

 

15. Sokak aydınlatmalarının yapılması

 

16. Trafik

a.) Sinyalizasyon ve trafik ihlallerin önlenmesi (ters yön yolu kullanan araçların önlenmesi )

 

b.) At arabası ve tablaların şehir merkezinden çıkarılması ( semt pazarlarında işportacılar, at arabacı ve tablacılar için istihdam yaratılıp plaka verilebilir. Belediye denetiminde olacağı gibi bu vatandaşların mağduriyeti giderilebilir.

 

c.)  Halkın güvenliği için şehre tanker ve büyük araçların girmemesi. Ve Belediyemiz tarafından ipek yolunda bir arsaya Tır Parkı yapılarak, bu araçların zorunlu olarak Tır parkına aktarılması, Belediyeye ek gelir getireceği gibi şehri araç kirliliğinden de kurtarır. Mahalle ve şehir merkezindeki yolların işgali de önlenmiş olur.

 

d.)  Şehir yerleşim biriminde faaliyet gösteren görüntü ve gürültü kirliliği yaratan esnaf ve sanatkârların mahalle ve sokak aralarından çıkarılıp gerekli alt yapısı hazırlanmış alanlara tahliyesinin yapılması

 

e.)Şehrin ana arterlerinde ki kavşakların düzenlenmesi.

 

Kızıltepe Sivil Toplum Örgütleri:

 

Ahmet DAMAR.Kent Konseyi, İsa TUNÇ. Esnaf Kef.koop, Mehmet ŞAHİN. Ticaret Borsası, Zeynettin AYAV. Esnaf San.Odası, Ahmet ASLAN. Tic. ve San. Odası, Lokman YAŞAR. İnşaat Müh.Odası, Hidayet OĞUZ. Mimarlar Odası, Hatip ŞERAN. Muhtarlar Derneği, Mehmet KILIÇ. Makine Müh.Od, Murat ARSLAN. Harita Müh.Od, A.Kadir YILDIRIM. Haber Sen, Sedat AYYILDIZ. Ziraat Odası, Bedran ŞAHİN. Şoförler Odası, Hatip AYAYDIN. Belediye-İş Sen, Rıdvan YİĞİT. Öz.Halk Otobüs, Lokman KILIÇ. Tema vakfı, Aslan ÖNER. Eğitim Sen, Şeyhmus AKBABA. Büro Emek.Sen, Faruk BOZYEL. SES, Şerif ÖTER. Zahireciler Dern, M.Halit SOLHAN Basın tems, Aziz DOĞRU. Oto San.Odası

EĞİTİM-SEN YIL SONU DAYANIŞMA GECESİ YAPILDI

29/08/2009

egt1Kızıltepe Eğitim Sen Temsilciliğince dayanışma gecesi yapıldı. Açılış programının sunuluşu Kürtçe ve Türkçe yapıldığı dayanışma gecesi, bir dakikalık saygı duruşu sonrası, Eğitim Sen Baş Temsilcisi Aslan Öner’in yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Türkçe ve Kürtçe şiirlerin okunduğu dayanışma gecesinde, Eğitim Sen bünyesinde oluşturulmuş tef grubunun müzik ziyafeti öğretmenlerden büyük beğeni aldı.

Yemekli yapılan Dayanışma gecesinde, slâyt gösterisi, semah, halk oyunu, müzik grubu Grup Erzaba’ın şarkılarıyla eğlenen Eğitim Sen’lilerin, geceyi Rıbab ziyafeti dinleyerek sonlandırdı.egt2

Kızıltepe Eğitim Sen Baş Temsilcisi Aslan Öner,dayanışma gecesiyle ilgili şunları söyledi, “Her yıl eğitimciler arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla yapılıyor bu etkinlik. Bu gece vesilesiyle hem birlikte bir yıllık yorgunluğumuzu atıyoruz hem de yaptığımız etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıyoruz.” dedi.

egt3Geceye büyük ilgi gösteren Eğitim Emekçilerinin dayanışma gecesinde, Belediye Başkanı Ferhan Türk ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de konuk olarak katıldı.

ATAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TÜRK’Ü ZİYARET ETTİ

29/08/2009

Mardin’in ilk ve tek koleji konumunda olan Özel Safiye Beşir Atak kolejinin öğrencileri yerel yönetimlerin nasıl işlediğini öğrenmek için Kızıltepe belediyesini ziyarette bulundu.

atkKızıltepe Belediye başkanı Ferhan Türk ve Belediye başkan yardımcısı Şerife Alp’ı makamlarında ziyaret eden öğrenciler hazırladıkları soruları Belediye başkanı Ferhan Türk’e ilettiler.

Sohbet esnasında bir örgenci belediye başkanı Ferhan Türk’e Kızıltepe’nin su sorunu hala devam ediyor mu sorusu üzerine Başkan Türk, “ Su ile ilgili Sorunların olduğunu ama bu sorunların bizden kaynaklanmadığını belirterek sorunların Nusaybin’deki Beyaz Su’dan gelen boru hatlarının patlamasından kaynaklandığını söyledi. İlçemize doğru gelen boruların onarımı için Devlet Su İşleri tarafından arıza olan yere müdahale edilmiştir.” Şeklinde cevap verdi.

Kolej öğrencileri daha sonra belediye binasında çalışan üniteleri gezerek nasıl işlendiğini dikkatle izledikten sonra belediyeden ayrıldılar.

MİKRO KREDİ ŞUBESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

29/08/2009

Kendi işini kurmak isteyenlere kredi imkânı sağlayacak olan, Mikro kredi şubesinin açılışı yapıldı.

mk1Türkiye israfı önleme vakfı bünyesinde çalışma yürüten Türkiye Grameen Mikro kredi Programı’na bağlı olarak şubat 2009 tarihinden beri faaliyetleri yürüten TGMP Kızıltepe şubesinin açılışı Mardin valisi Hasan Duruer tarafından yapıldı.

 

Hükümet konağı binasında bulunan şube’nin açılışına Mardin Valisi Hasan Duruer, Kızıltepe kaymakamı Osman Tunç, Garnizon Komutanı Kurmay kd. Albay Mehmet Karadayı, İlçe emniyet müdürü Hakan Halit Avcılar, Daire amirleri ve oda temsilcilerinin yanı sıra Türkiye israfı önleme vakfı Mütevelli heyeti başkanı Aziz Akgül, TGMP Mardin şube müdürü Canan Özçelik ve Kızıltepe TGMP Kızıltepe şube müdürü Emine Çelik katıldı.mk2

Ekonomist ve Bankacı Bengladaş’lı Prof.Dr. Muhammed Yunus’un uyguladığı Mikrokredit sisteminin, Türkiye ayağını oluşturan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi-Türkiye Grameen Mikrokredi programı’na bağlı olarak şubat ayından beri çalışmalarını  Kızıltepe de yürüten TGMP şubesi şimdiye kadar 215 kadına kredi imkanı sağladı.

 

mk3Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Grameen Mikrokredi programı Kızıltepe şubesi müdürü Emine Çiçek, şimdiye kadar bize başvuran 215 kadına kredi imkanı sağladık, Bize en az 5 kişiden oluşan grupların müracaatlarını değerlendirip yapacakları işe göre 100 ile 700 TL kredi sağlıyoruz, Bu krediyi haftalık ödemeler ile 46 hafta da kapatıyoruz. Bu  krediyi kullanacak kişilerden teminat, kefil istenmediği gibi, İcra ve mahkeme takibi de yoktur, diyen Çiçek Kızıltepe’de dar gelirli olup, kendi hesabına çalışmak isteyen herkese iş kurması için küçük bir sermaye veriyoruz. dedi.

ÖĞRENCİLERİN SİNEMA HEYECANI!

09/08/2009

Alakuş köyü ilköğretim okulu minik öğrencileri sinemayla tanıştı.

snm1Alakuş köyünde birleştirilmiş sınıfta okuyan okulun 1.2. ve 3. sınıf öğrencileri hep adını duydukları ancak daha önce hiç görmedikleri ve gitmedikleri sinemayı görmek ve film izlemek üzere öğretmenleri refakatinde Kızıltepe’ye gelerek Onur sinemalarında oynayan kız kardeşim mommo filmini izlediler.

Öğrencilerinin sinema meraklarını fark eden öğretmenleri Abide Değer, Ailerinin iznini alarak onları sinemaya getirdi, heyecanları yüzlerine yansıyan minik öğrenciler merak içinde etrafı ve sinemayı dolaşıp, incelediler sorular sordular.snm3

Öğrencilerin öğretmenleri Abide Değer, Öğrencileri sinemaya getirmek  düşüncesiyle ilgili şunları söyledi,”Çocukların sinema ortamını görmelerini ve sinemadan haberdar olmalarını amaçlayıp, TV dışında da izlenecek farklı yerlerin ve şeylerin varlığından haberleri olmasını istedim, ilk sinema deneyimleri olduğundan onlar için özel bir durum”

snm4Sinemanın cafesinde içeceklerini yudumlayıp, filmin başlama saatini bekleyen Alakuş ilköğretim okulunun sevimli öğrenceleri birde sürpriz yaşadılar, sinemaya gelen Komençero’da minik öğrencileri kırmayıp onlara şarkılar söyledi.

Filmi izlemek üzere salona alınan çocuklar, koşturarak ilk kez tanıştıkları sinema koltuklarına yerleşip mısırlarını yiyip filmlerini izlemeye başladılar, film bitiminde mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, duygularını şöyle açıkladılar.snm5

Berfin Yusufoğlu; “ Servise bindiğimizde gideceğimiz yeri çok merak ediyordum, bu yüzden yol çok uzun geldi, vardığımızda sinemayı ilk defa görmenin heyecanıyla birlikte içimi mutluluk kapladı, bu ortamı ilk defa öğretmenimle paylaştığım için mutluyum. “

Cengiz Yusufoğlu; ” ilk başlarda heyecanlıydım,zaman geçtikçe heyecanım geçmeye başladı rahatladım, yeni bir ortam, yeni bir yer beni heycanlandırmıştı.”

snm2Adanur Yusufoğlu; “ Çok güzeldi, çok eğlendim,sinemanın salonu beni çok etkiledi, filmde güzeldi.”

Bunyamin Yusufoğlu; ” Film çok güzeldi, ilk kez sinemaya geldiğim için heyecanlıydım, mola da zeminde kaymak çok eğlenceliydi. ”

Zeynep Öztürk; ” Arabadayken merak içindeydim nasıl bir yere gideceğiz merakla bekliyordum, ulaştığımız da çok mutlu oldum, çünkü ilk defa oraya gidiyordum, oynayan filmi gerçek sandım, sanki salondaydılar gibi geldi bana.”

Haber:M.Halit Solhan