Posts Tagged ‘m halit solhan’

KÜRT SORUNU VE KORUCULUK

29/08/2009

VEKİLLER KOLTUKLARINI YİNE BOŞ BIRAKTI

“ ÖNYARGILAR GİREMEZ” afişlerinin yer aldığı, TBMM / FORUM Ortak çalışma grupları organizasyonunda yapılan ve milletvekillerini Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşturmayı amaçlayan Mardin Forum OÇG toplantılarının 7.si Mardin Ticaret Odası toplantı salonun da yapıldı.

ocegeKürt Sorunu nasıl çözümlenebilir- Mardin Katliamı ve Koruculuk Sisteminin Sorgulanması konulu 2 gündem maddesiyle ve 25 Katılımcı ile yapılan 7. toplantıya da, il vekilleri katılmayıp koltuklarını boş bırakırken, DTP Mardin milletvekili ve DTP eş başkanı Ahmet Türk mazeret mesajı gönderdi.

Mardin forum OÇG girişimcisi Ayşe ELVEREN MULLA ESMAIL’ın açış konuşmasının ardından, toplantı Modaratör Muhittin BOZAN, ın sunuş konuşmasıyla başladı, Bozan ”Kürt Sorunu Ülkemizin birinci sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.Hepimizin bildiği gibi son 30 yıl içerisinde ilk önce Kürt var mı yok mu diye başladı.Sonra tartışma Kürt dili var mı yok mu diye devam etti.Sonra bu sorun bir terör sorunudur.Kürt sorunu değildi diye devam etti.Bütün bu tartışmalar içerisinde Kürtler varlıklarını ispat etmek için çeşitli alanlarda mücadele verdi.Bu mücadele kimilerinin deyimiyle düşük yoğunluklu bir savaşa kadar vardı.Ve maalesef demokratik kanaların hepsi kapatıldığı için demokrasi içinde çözülecek bir sorun iken 40-50-bin insanımızın canına mal oldu.İşsizlik , yoksulluk için kullanılacak kaynaklarımız haps edildi.Dağ ve taşlara top ,tüfek ve kurşun olarak gitti.Bu sorun çözülmeden Türkiye’de hiçbir sorunun çözülmeyeceği artık herkes tarafından kabul edildi.

Evet Demokrasi derken de görev ülkedeki demokratik sivil kuruluşlara iş düşmektedir.Aslında yapılan tartışmalardan da anlaşılacağı gibi hiç kimsenin bu sorunun çözümü konusunda sihirli değnek yok.Aslında hiç kimsenin elinde bu konuda net bir projede yok.Demokratik ülkelere baktığımızda bu tip ağır sorunların çözümünde sivil toplum çok büyük rol oynamaktadır.Ama maalesef bizim ülkemizde sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok zayıf kaldığını görmekteyiz.Evet sorunun sivil toplum örgütlerince birinci sorun olarak ele alınması,tartışılması ve bu platformlarda çıkan görüşler doğrultusunda bu can yakıcı sorunun çözümünde katkı sunulması gerektiğine inanıyoruz ve bu amaçla bu gün burada bu toplantıyı yapıyoruz.”

Açış konuşmasından sonra söz alan katılımcılar ise şu görüşlere yer verdi.

A.Vahap Omuzlar, ”Ben Arabım .Ancak Kürt tarihine ilgi duyan bir insanım .Birlikte yaşadığım Kürtlerin kim olduğunu ne olduğunu araştırmasam onların nasıl ezildiğini anlayamam .Ne olduklarını bulmak zorundayım.Başka ulus ve dil zenginliğinden bahsediyorsak çözümlerini araştırmak lazım.Mezopotamya öyle bir yer ki 7000 bin yıl öncesine dayanan geçmişi vardır.”

Hasan Sertkaya, “Mardin de Kürtler,Araplar ,Türkler ve Süryaniler vardır.Hepsi bir arada kardeşçe yaşıyorlar.Bir yandan ezan sesi bir yandan çan sesi çok güzel karşılıklı hoşgörü içinde yaşanmaktadır.Kürt sorununda da farklılıklara tahammül ederek Mardin örneğindeki gibi bu ülkede sorun çözülebilir.”

1 Eylül’de bütün Güneydoğu da Miting yapılarak Barış istediğimizi Haykırmak lazım.

Şerife Alp, “Kültürel bazı adımların atılması yeterli değil.Kürt sorunu sadece kültürel sorun değil.Ekonomik sorundur,Hukuk sorunudur.Bir insan hakları sorunudur.

Kürtler tarih boyunca asla bencil bir talepleri olmamıştır.Her zaman farklı halklarla kardeşçe yaşamayı başarmış mücadele etmişlerdir.Hakların dağılımı yapılınca hep Kürtler mağdur edilmişlerdir. Kürt sorunu kabul ediliyorsa ,sorunun muhatabı Kürtlerle çözsünler.”

Doğan Angay, “Gelinen aşamayı değerlendirmek için siyasal, sosyal yapısı fiili ortaya koymak lazım.Bölgede fiili savaş yaşandı.Koruculuk sistemi, hizbullah, Jitem ve Faili meçhul’ler vb. Temelde savaş çok tırmandırıldı ve bütün politikalar denendi ve Devletin bütün olanakları kullanıldı. Türkiye’de yapılan açılımlar şunu net olarak ortaya koyuyor, red politikası iflas etmiştir. Kürt realitesi vardır ve akabinde büyük şiddet ve yok etmeden dolayı insanlarımız deneyimli olduklarından temkinli yaklaşıyorlar. 29 Mart’ta Türkiye’de yapılan seçimden bir irade çıktı ve buna saygı duymak zorundadırlar. Türkiye’de bir sivil toplum olduğu halde KESK üzerinde yapılan baskılar ve 30-35 kişinin gözaltına alınması. Yinede bu sürecin beslenmesi lazım.Bunu sadece DTP mi besleyecek AKP nin CHP nin ve basının .çok önemli faktörleri var. Bir kısım STK’ lar sisteme entegre olmuşlar.sadece DİSK ,TUMOP vb. yeterli değil. Türkiye’nin acil bir sivil anayasaya ihtiyacı vardır.Bilimsel eğitimi savunuyorsak anadilde eğitim hakkının da tanınması lazım.

Abdullah Yılmaz, “Kürt Sorununun siyasi diyalogla çözülmesini istiyoruz.Yapılan operasyonların derhal durdurulmasını istiyoruz.”

Songül Enüstekin, “Öncelikle biz Kürt sorunu dediğimizde çözüm için siyaset akla geliyor.Çünkü sorun dediğimizde sorunların diyalogla ve siyasetle çözümlenmesi gerek deniyor ama gördüğünüz gibi hem bir yandan Kürt sorunun çözeceğiz diyen Abdullah Gül öbür yandan da ordu komutanı İlker Başbuğ bir Kürt kalana kadar arayıp bulup öldüreceğim diyor. PKK Mart tan beri ateşkes yapmasına rağmen hala Başbuğ bunları diyorsa böyle çözüm olamaz. Bir tek çözüm yolu var oda Sayın Abdullah Öcalan’ dır . ikincisi TBMM’de Kürt Halkının iradesi ile seçilmiş ve Kürtlerin irade olarak kabul ettiği DTP Milletvekilleridir.”

Evin Bilge, “Hükümet daha cesur adımlar atması lazım.Kültürel farklılıklara saygı duyması lazım.AKP göstermelik adımlar atmış.TRT6 gibi .Korsan yayın yapılıyor.Anayasal hukuka dayalı hiçbir şeyi yoktur.Kürtçe de Resmi dil olması lazım.”

Hacı Özmez, “Çok önemli bir dönemeçteyiz.Daha önce red edilen bir sorun kabul edildi. Bunun varlığının kabul edilmesi önemli bir gelişme.Kürtler bu konuda büyük bedeller ödedi. İlk Anayasada bu devlet Kürtler ve Türklerin ortak devletidir denildi ve sonra bu inkar edildi.1980 de esen rüzgarda beraberinde sosyalistlerle hareket ederek kendilerini ifade etmeye çalıştı. sonra 1982 Anayasası ile birlikte Kürtler çok büyük zulume uğradılar. Günümüzde artık sorunun varlığı tartışılmıyor, çözüm tartışılıyor.Türkiye deki herkesin Kürt sorununu çözeceğiz in temeline indiğimizde pek samimi bulmuyoruz. Demokratik özerkliği benimsiyorum. Çağımız ulus –devlet çağı değil, ulusların halklaşması gerekiyor, Af deniyor neyin Af’ı.Türkiye bunu iyi anlaması lazım.Kürt halkı kabul edilmediği halde kendileri bir suç işlemiş gibi gösteriliyor. Kendi hakları kendi kültürlerini savunmak için mücadele eden insanların onure etmek lazım. Burada bir suçlu yaratılmak isteniyor,burada suçlu yok ki?  Kürt sorunu ortaya çıktığı zaman Hizbullahcılıkta çıktı.Koruculuğun temel noktasının çıkışı köylüyü köylüye kırdırtmaktır.O kadar sıcak savaşta o kadar büyük rantlar oynandı ve bunlardan beslenen leş kargaları oluştu. Koruculuğun ortaya çıkması ile insanlar arasında tedirginlik yaratılmak isteniyor.Sistem Hizbullahın tehlikeli olduğunu anlayınca kaldırdı.Ancak koruculuk Kürtlere karşı kullanılan sistem olduğundan hala kaldırılmamıştır. Olayın alt yapısı önceden hazırlanmış gibi geliyor bana 7-8 korucunun yapabileceği bir şey değil. Koruculuk sistemi kaldırılması gerekmektedir.Kaldırıldıktan sonra ciddi bir rehabilitasyon yapılması lazım.”

Nizam Kaplan, “Kürdistan sorunu 1840’lardan başlayarak bugüne geldi.Devletin savaş yolu ile soykırım yolu ile yapılan bütün politikalar iflas etmiştir. STK’ ların sistemli çalışması lazım.Kürtler düşünsel anlamda birlik olması lazım, Kürt sorunu Muhatabı olan Kürtlerle çözümlenmelidir.Kürtler muhatap alınmalıdır. Tayyip Bey Almanya’da Asimilasyon bir insanlık suçudur,soykırımdır diyor.Ancak Türkiye’de yaşandığında neden insanlık suçu  değildir? Demokratik konfederalizm ile sorun çözülür, İç sorunlarının sıklıkla çözmeye kalkan tüm ülkeler(Peru) halkları birbirine kırdırtmaktadır. Koruculuk yapan kesim devletin yanında olup nüfuz yaratmak istemektedirler. Bölgede bu sistem özellikle şeyhleri ve ağaları Meclise taşıdı. Bölgede hangi koruculuğa bakıyorsanız temelinde ağalık vardır. Kürt sorunu çözülürse koruculuğa ihtiyaç duyulmayacaktır.Zangır köyü katliamında,köyün esas sahipleri bu korucular değillerdir. Şimdiki korucular göç ettirilen esas köylünün toprağına el koydu ve kendi aralarında rant paylaşımı kavgası başladı. ekonomik rant,siyasal rant,alabalık rantı, petrol rantı yani trilyonların döndüğü bir rant … Katliamı, koruculuk sistemi yarattı. Muhtar ve diğer şahıs kaçıp sağ kalmasalardı,tanık bırakmadan katliamı yapabilselerdi olay PKK ye yığılacaktı.Koruculuk siyasetin bir parçasıdır.”

Ahmet Damar, “Sayın. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arkadaşlar bu büyük bir fırsattır. Bunu kaçırmayalım derken,STK’ lara mesaj gönderiyor ve buna sahiplenin demek istiyor.Ama maalesef  DİSK, TUMOP VE KESK dışında kimse sahiplenmiyor. Bizi mecliste temsil eden DTP ile oturup konuşulmalı.Aslında devlet çözüm düşünüyor ancak derin devletten Ergenekonculardan ve milliyetçilerden çekiniyor. Sadece yazarlar, medya yeterli değil. İmza kampanyaları yapılmalı, Milyonların katıldığı mitingler düzenlenerek BARIŞ istenmelidir. Bu iş  asla silahla çözülmez.PKK silah bırakıyorsa,devlette operasyonlarına ara vermesi lazım.”

Ceyhan Erdolu, “Bu bölgede yaşayan ,insan haklarını sevenler büyük bir yükün altındadırlar. Halkın çektiği ızdırablar gündeme taşınmıyor. Burada üstümüzdeki büyük ağırlık bizi eziyor. Bu memleketin insanlarının ezilmesini istemiyorum. İnsanlar birbirlerine ön yargısız yaklaşmalı, bu birlikteliğin sıcaklığını STK’lar kendi tabanlarından başlayarak herkese aşılamalıdırlar. Kürt aydınlar uyanık olmalıdırlar. Kürtler kendi aralarında çağdaşlaşmak için devrim yaratmaktadırlar. İnsan haklarının ihlal edilmediği bir bölgede yaşamak istiyorum. Feodal yapının mutlaka sona erdirilmeli, Kadın ve çocuk haklarının ihlal edilmediği bir toplum istiyorum. Bilge Köyü Katliamı 44 kişi olması basında çok ses getirmiştir. Tabi ki bu bir vahşettir.Ancak Kızıltepe ilçesinde 12 kurşun ile öldürülen çocuğun ölümü de bir vahşetti ama önemsenmedi. Vahşetin her şeklini kınayarak çok ses çıkartmamız lazım. Bizim için tüm canlıların değeri olmalı. Tabi ki Adaletin olmadığı yerlerde insanlar kendi hukuklarını yaratırlar.Korucular toprak işgal edip hak gasp ediyorlarsa onlara bu güçü sistem sağlamaktadır.”

Abdullah Yılmaz, “Mardin Mazıdağı ilçesinde (Zangırt-Bilge Köyünde )yapılan katliamın faillerinin aydınlatılmasını istiyoruz. Bundan en çok zarar gören kadın ve çocuklarımız olmuştur. Koruculuk sisteminin derhal kaldırılmasını istiyoruz. Bölge Halkına Mardin katliamında ne kadar zarar gördükleri gösterildi.

Özcan Evrensel, “Sömürge olan egemen sınıftan, sorunu çözmeye çalışıyorsunuz.Sömürgeciden sömürgenin sorununu çözemez. Burada katliam söz konusu.Kimi derin devlet dedi kimi töre dedi vs. vs. Sonuçta bakıldığında evrensel,dinsel ve birçok iktidarlar söz konusu. Sistem istediği için sen koruculuğu tartışabiliyorsun. İktidarın yarattığı bilinç sömürüsünü tartışabilmesi lazım.”

İbrahim Ülker, “Kürtler gerçekten verdikleri mücadele sonucu kendilerini dünyaya, orta doğuya bedeller vererek kabul ettirdi. Bundan sonra bedeller her iki taraftan da verilmemelidir. Tüm Savaşlar Barışlarla sonuçlanmıştır.”

Özlem Mungan, “Kürt sorununun Kürt sorunu olduğu algılaması, algı yanılmasıdır.Bu topraklarda yaşayan tüm halkların sorunu olarak görmek lazım. İnsan hakları ve Demokratikleşmeye önem veren tüm kurumların olayı sahiplenmesi lazım.

Doğan Angay, “Bilge Köyü Katliamı olduğu günün sabahından beri KESK bileşenleri ile birlikte hep köydeydik. İnsanın normal bünyesini,duyusunu zorlayan bir katliamdı. Temel temennimiz nedeni ne olursa olsun koruculuk sistemine Milat olmasıydı.Bu sistemi şiddet ile iç içe yaşıyorlar.(ör.Karakol nöbetleri,operasyonlara çıkma vb.) Yaşadıklarından dolayı davranışları değişiyor insanların. Bilge Köyü Katliamının sosyolojik,ekonomik nedenlerini ortaya çıkarmak istedik ve kamu oyu ile paylaştık ki sistem sorgulansın. (Bir ay boyu her cumartesi günü Mardin Demokrasi Platformu olarak Siyah baskılı(Barış hemen şimdi,Koruculuk sistemi kaldırılsın) tişört giyip basın açıklaması yapıldı ) Basın olayı hep töre olarak lanse etmeye çalıştı. Biz Katliamın yaşandığı köyden ulusal basına demeç vermemize rağmen yayınlanmadı.Mardin’de yapılan Siyaset Meydanı programına Muhalifler Müdahil edilmedik. Koruculuk OHAL ile birlikte başladı,OHAL kaldırıldıysa koruculuk sisteminin de kaldırılmalıydı.Yasal anlamda görev ve sorumlulukları yok. Kürt sorunu çözümünde önemli bir şiddet kültürü oluşturuldu.Korucuların yaptığı tim şiddetlerde çok az cezai müeyyide aldıklarından ,şiddeti daha rahat uygulamaya başladılar. Sistem-Koruculuk arasındaki kirli başların ilişkisinin çıkarılması lazım. Koruculuk sistemi çıkarıldığı günden beri , kaldırılması konusunda tepkiler hep vardı.”

Konuşmaların ardından, Toplantıların Genel ve Anayasa Gündemlerinin OÇG tarafından belirlenmesi önerisinin ardından OÇG 8. Toplantısının Nusaybin ilçesinde (Nusaybin Belediyesi desteği ile ) 03 Ekim 2009 saat. 14.00-17.00 yapılması kararlaştırıldı.

Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılanlar:

Eğitim-Sen (Doğan ANGAY), Derik Belediyesi (Evin BİLGE), Kızıltepe Belediyesi(Fesih ÖZEL), Zahireciler Derneği(M.Şerif ÖTER), İsmail Elik (Serbest Avukat), Kızıltepe Belediyesi(Şerife ALP), Veteriner HekimleriOdası(Hacı ÖZMEZ), Eczacılar Odası(Muhyettin BOZAN), Eğitim-Sen (Özcan EVRENSEL), Çev.Eko.Yab.Yaş.Des.Derneği(Nusret ÇAKAR), Çev.Eko.Yab.Yaş.Des.Derneği (M.Derviş DÜZGÖREN), Mazıdağı Belediyesi(Nizam Kapan), Çatom (Leyla GÜN), Em.San(A.Vahap OMUZLAR), Eğitim Gönüllüsü Vakfı(Ceyhan ERDOLU), ESM(İbrahim ÜLKER),DTP Nusaybin Kadın Kolları(Songül ENÜSTEKİN), Nusaybin Belediyesi(Hülya KÖK), Nusaybin Bld.Başkan Vekili(Abdullah YILMAZ), Nusaybin Belediyesi (Sabğatullah ALPER ),Tüm Bel-Sen (Hasan SERTKAYA),Mardin Sakatlar Derneği(Hasan ANUK),Kızıltepe YG21(Ahmet DAMAR), Mardin Belediyesi DTP Meclis Üyesi(Özlem MUNGAN), Mardin Eczacılar Odası(Selma ADEMHAN)

ZANLILARIN 2.KISMI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

29/08/2009

sgDün sağlık karnesi sahiplerinin, mahkemeye çıkarılmasının ardından bugün de yaklaşık 40 kişiden oluşan zanlıların 2. kısmı mahkemeye sevk edildi.

İçlerinde Doktorlarında yer aldığı zanlılar, önce Kızıltepe Devler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikte sonra, Kızıltepe adalet sarayına getirildiler.sag

Sulh ceza mahkemesinde başlayan yargılamanın gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

KARNE SAHİPLERİ SERBEST BIRAKILDI

29/08/2009

Kızıltepe de pazartesi sabahı gerçekleşen gözaltlılarda, Karnelerinde şişkin ilaç ve tedavi gideri bulunan sağlık karnesi sahipleri dün çıkarıldıkları mahkemece ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakırdılar.

adlyEdinilen bilgiye göre zanlıların Sağlık karnelerini vekalet vermek suretiyle kullandırdıkları için gözaltına alındıkları, sağlık karnelerinde yanık olmadığı halde yanık ilaçları yazıldığı, bazılarının da sakatlıkları olmadığı halde protez bacak takıldığı gibi işlem yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan sağlık karnesi sahipleri ilk sorgulamanın ardından çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirlendi.

ATAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TÜRK’Ü ZİYARET ETTİ

29/08/2009

Mardin’in ilk ve tek koleji konumunda olan Özel Safiye Beşir Atak kolejinin öğrencileri yerel yönetimlerin nasıl işlediğini öğrenmek için Kızıltepe belediyesini ziyarette bulundu.

atkKızıltepe Belediye başkanı Ferhan Türk ve Belediye başkan yardımcısı Şerife Alp’ı makamlarında ziyaret eden öğrenciler hazırladıkları soruları Belediye başkanı Ferhan Türk’e ilettiler.

Sohbet esnasında bir örgenci belediye başkanı Ferhan Türk’e Kızıltepe’nin su sorunu hala devam ediyor mu sorusu üzerine Başkan Türk, “ Su ile ilgili Sorunların olduğunu ama bu sorunların bizden kaynaklanmadığını belirterek sorunların Nusaybin’deki Beyaz Su’dan gelen boru hatlarının patlamasından kaynaklandığını söyledi. İlçemize doğru gelen boruların onarımı için Devlet Su İşleri tarafından arıza olan yere müdahale edilmiştir.” Şeklinde cevap verdi.

Kolej öğrencileri daha sonra belediye binasında çalışan üniteleri gezerek nasıl işlendiğini dikkatle izledikten sonra belediyeden ayrıldılar.

MİKRO KREDİ ŞUBESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

29/08/2009

Kendi işini kurmak isteyenlere kredi imkânı sağlayacak olan, Mikro kredi şubesinin açılışı yapıldı.

mk1Türkiye israfı önleme vakfı bünyesinde çalışma yürüten Türkiye Grameen Mikro kredi Programı’na bağlı olarak şubat 2009 tarihinden beri faaliyetleri yürüten TGMP Kızıltepe şubesinin açılışı Mardin valisi Hasan Duruer tarafından yapıldı.

 

Hükümet konağı binasında bulunan şube’nin açılışına Mardin Valisi Hasan Duruer, Kızıltepe kaymakamı Osman Tunç, Garnizon Komutanı Kurmay kd. Albay Mehmet Karadayı, İlçe emniyet müdürü Hakan Halit Avcılar, Daire amirleri ve oda temsilcilerinin yanı sıra Türkiye israfı önleme vakfı Mütevelli heyeti başkanı Aziz Akgül, TGMP Mardin şube müdürü Canan Özçelik ve Kızıltepe TGMP Kızıltepe şube müdürü Emine Çelik katıldı.mk2

Ekonomist ve Bankacı Bengladaş’lı Prof.Dr. Muhammed Yunus’un uyguladığı Mikrokredit sisteminin, Türkiye ayağını oluşturan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi-Türkiye Grameen Mikrokredi programı’na bağlı olarak şubat ayından beri çalışmalarını  Kızıltepe de yürüten TGMP şubesi şimdiye kadar 215 kadına kredi imkanı sağladı.

 

mk3Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Grameen Mikrokredi programı Kızıltepe şubesi müdürü Emine Çiçek, şimdiye kadar bize başvuran 215 kadına kredi imkanı sağladık, Bize en az 5 kişiden oluşan grupların müracaatlarını değerlendirip yapacakları işe göre 100 ile 700 TL kredi sağlıyoruz, Bu krediyi haftalık ödemeler ile 46 hafta da kapatıyoruz. Bu  krediyi kullanacak kişilerden teminat, kefil istenmediği gibi, İcra ve mahkeme takibi de yoktur, diyen Çiçek Kızıltepe’de dar gelirli olup, kendi hesabına çalışmak isteyen herkese iş kurması için küçük bir sermaye veriyoruz. dedi.

ÖĞRENCİLERİN SİNEMA HEYECANI!

09/08/2009

Alakuş köyü ilköğretim okulu minik öğrencileri sinemayla tanıştı.

snm1Alakuş köyünde birleştirilmiş sınıfta okuyan okulun 1.2. ve 3. sınıf öğrencileri hep adını duydukları ancak daha önce hiç görmedikleri ve gitmedikleri sinemayı görmek ve film izlemek üzere öğretmenleri refakatinde Kızıltepe’ye gelerek Onur sinemalarında oynayan kız kardeşim mommo filmini izlediler.

Öğrencilerinin sinema meraklarını fark eden öğretmenleri Abide Değer, Ailerinin iznini alarak onları sinemaya getirdi, heyecanları yüzlerine yansıyan minik öğrenciler merak içinde etrafı ve sinemayı dolaşıp, incelediler sorular sordular.snm3

Öğrencilerin öğretmenleri Abide Değer, Öğrencileri sinemaya getirmek  düşüncesiyle ilgili şunları söyledi,”Çocukların sinema ortamını görmelerini ve sinemadan haberdar olmalarını amaçlayıp, TV dışında da izlenecek farklı yerlerin ve şeylerin varlığından haberleri olmasını istedim, ilk sinema deneyimleri olduğundan onlar için özel bir durum”

snm4Sinemanın cafesinde içeceklerini yudumlayıp, filmin başlama saatini bekleyen Alakuş ilköğretim okulunun sevimli öğrenceleri birde sürpriz yaşadılar, sinemaya gelen Komençero’da minik öğrencileri kırmayıp onlara şarkılar söyledi.

Filmi izlemek üzere salona alınan çocuklar, koşturarak ilk kez tanıştıkları sinema koltuklarına yerleşip mısırlarını yiyip filmlerini izlemeye başladılar, film bitiminde mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, duygularını şöyle açıkladılar.snm5

Berfin Yusufoğlu; “ Servise bindiğimizde gideceğimiz yeri çok merak ediyordum, bu yüzden yol çok uzun geldi, vardığımızda sinemayı ilk defa görmenin heyecanıyla birlikte içimi mutluluk kapladı, bu ortamı ilk defa öğretmenimle paylaştığım için mutluyum. “

Cengiz Yusufoğlu; ” ilk başlarda heyecanlıydım,zaman geçtikçe heyecanım geçmeye başladı rahatladım, yeni bir ortam, yeni bir yer beni heycanlandırmıştı.”

snm2Adanur Yusufoğlu; “ Çok güzeldi, çok eğlendim,sinemanın salonu beni çok etkiledi, filmde güzeldi.”

Bunyamin Yusufoğlu; ” Film çok güzeldi, ilk kez sinemaya geldiğim için heyecanlıydım, mola da zeminde kaymak çok eğlenceliydi. ”

Zeynep Öztürk; ” Arabadayken merak içindeydim nasıl bir yere gideceğiz merakla bekliyordum, ulaştığımız da çok mutlu oldum, çünkü ilk defa oraya gidiyordum, oynayan filmi gerçek sandım, sanki salondaydılar gibi geldi bana.”

Haber:M.Halit Solhan

EVLENMEK DEĞİL, OKUMAK İSTİYORUZ !

09/08/2009

İlköğretim eğitimiyle yetinmeyen kız öğrenciler lise açılması için imza kampanyası başlattılar.

ark1Arıklı Köyü ilköğretim okulu kız öğrencileri, köylerine lise ve sağlık ocağı yapılması için kendi köyleri dışında mezra ve civar köyleri de dolaşarak imza topluyorlar.

Arıklı köyü ilköğretim okulu 8.sınıf öğrencileri Zini Ünal, Enise Ektiren ve Sultan Yiğit, sağlık ve eğitimden yoksun olduklarına inandıkları köylerine lise okulu ve sağlık ocağı yapılması için imza kampanyası fikrini hayata geçiren bu duyarlı 3 genç kıza tüm köy halkı destek vermekte.ark3

200 haneli ve 2000 nüfuslu Arıklı köyünde İmza kampanyasını başlatan ve şimdiye kadar 600 imza toplayan 3 kız öğrencinin imza kampanyası başlatmalarının sebeplerini şöyle açıkladılar, “ Okulumuz her yıl yüz öğrenci mezun veriyor ama bunların ancak 10- 15 öğrencisi lise ye devam edebiliyor, Biz kız öğrencilerin eğitim hayatının 8 yılla sınırlı kalmaması için ve birçok arkadaşımızın hayallerini gerçekleştirebilmesi için lisenin önemli olduğunu biliyoruz, ancak bize en yakın lise 45 Km olduğundan hem maddi imkânsızlıklar hem de özellikle kız öğrencilerin uzak bir yere okumaya gönderilmediğimizden hayallerimiz sadece düşlerimizde kalmaktadır, biz okuyup ideallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz ancak bu gerçekleşmese 16-17 yaşında evlenip oturmaktan başka seçeneğimiz olmaz,”diyen kız öğrenciler “ayrıca lise dışında bir de sağlık ocağına ihtiyacımız var, geçen ay içinde 1,5 yaşındaki Elif Demir akrep sokmasından öldü, Şanlıurfa ya götürülen küçük kız orada hayatını kaybetti sağlık ocağımız olsaydı böyle küçük bir sebepten ölmemiş ark2olacaktı” dediler.

Köylerinde lise okulu ve sağlık ocağı açılmasını isteyen Arıklı köyünün kız öğrencileri konuyla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da bir mektup gönderen okuma sevdalısı 3 kız, Okulların tatil olmasıyla beraber topladıkları imzaları ilgili bakanlıklara gönderecekler.

Haber:Mehmet Halit Solhan

 

GÖSTERİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

09/08/2009

hl2Süleyman Demirel İlköğretim Okulu Geleneksel 3. bahar şenliklerinde en büyük ilgi ve alkışı, Özel eğitim sınıfı öğrencisi Hilal Sungur yaptığı şov ile aldı.

Süleyman Demirel İlköğretim Okulu tarafından, bu yıl 3’sü yapılan geleneksel bahar şenliklerinde, okuldaki 7şer öğrencili 2 sınıfı temsilen sahneye çıkan özel eğitim sınıfı öğrencisi Hilal Sungur yaptığı gösteri ile büyük alkış alırken sahnedeki rahat ve başarılı hareketleriyle, gösterilecek ilgi ve eğitim ile nerelin başarılacağını da kanıtlamış oldu.hl1

Hilal Sungur durumunda bulunan çocuklarımızı evde hapsederek eğitmek yerine eğitimli uzmanlar nezaretinde okutup eğitmek hem kendileri, hem de aileleri için bir kazanç olacaktır.

Süleyman Demirel ilköğretim okulunda bulunan özel sınıfların tüm okullara yayılması içinde çalışmaların yapılması ve toplum tarafından da desteklenmesi gerekir.

Mezopoteam Müzik Grubunun albümü çıktı

09/08/2009

mzpMezopoteam Grubu uzun çabalar sonucunda ilk albümünü yaptı.

2005 yılında çalışmalarına başlayan ve 2006 yılında kurulan Mezopoteam Grubu, kurulduğundan bu yana yaptıkları beste ve çalışmalarını underground compilation (yeraltı derleme) adındaki albüm de topladılar.

Mezopoteam (çiya rızgari-pranga-serok asi) grubu, Albüm farklı hayatlar, farklı bakış açılarıyla ve farklı bir müzik anlayışla işlenmiş durumda, bu farkların birleştiği tek nokta ise düzensizlik.

11 parçadan oluşan albümün altyapısının büyük bir bölümü ve kapak tasarımı Çiya Rızgari’ye, diğer altyapılar da ise İstanbul’dan Da Poet ve Baturalp eşlik ediyor.

Amatör bir ruhla profesyonel bir iş ortaya çıkaran grubun Albümü 5.TL’den grup elemanları tarafından elden satılmakta.

Albümü bir seri olarak devam ettirme niyetinde olan Mezopoteam grubu şimdiden yeni albüm hazırlıklarına başlamış durumda.

Mezopoteam grubu’na çalışmalarında başarılar dileriz.

Haber: Serhat Güneş

FAKÜLTE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

09/08/2009

Kızıltepe Kent Konseyinin çağrısı üzerine bir araya gelen Sivil Toplum Örgütleri, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılacak olan dokuz fakülteden en az iki tanesinin Kızıltepe de kurulmasını sağlamak amacıyla bir komisyon kurdu.

kmsKomisyon da Kent Konseyinden Ahmet Damar ve Sait Tunç, Ticaret ve Sanayi Odasından Beşir Dündar, Esnaf Kefalet Kooperatifinden İsa Tunç, Ticaret Borsasından Mehmet Şahin, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Zeynettin Ayav, İnşaat Mühendisleri Odasından Lokman Yaşar, Muhtarlar Derneğinden Hatip Şeran ve Çevre Gönüllüleri Derneğinden Nurullah Ceylan gönüllü olarak yer aldılar, komisyonun yanı sıra toplantıya davet edilen Makine Mühendisleri odasından Mehmet Kılıç, Mimarlar Odasından Hidayet Oğuz, Harita Mühendisleri Odasından Murat Arslan ve Ali Aydemir de yapılacak her türlü çalışma ve kampanyalara destek vereceklerini açıkladılar.

Komisyonun ilk toplantısında konuşan Ahmet Damar, tarım üretiminin ilk yapıldığı yer olan bereketli Mezopotamya ovasında bulunan İlçemizin geçim kaynağının halen tarıma dayalı olması ve bölgenin ticaret merkezi konumunda olması nedeniyle ilçemize Ziraat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin yapılmaları için yetkililere talepte bulunulması gerektiğini önerdi. Damar’ın önerisini onaylayan komisyon, Söz konusu taleple ilgili olarak İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi partiler ziyaret edilerek, destek talebinde bulunulması ve bir basın açıklaması yapılarak imza kampanyasına başlanması da kararlaştırıldı.

Komisyon toplantının ardından, İlçe Kaymakamı Osman Tunç, Belediye Başkanı Ferhan Türk, AKP ve DTP İlçe Başkanları ziyaret edilerek, çalışmalar hakkında bilgi verilerek destek istendi.

İlçe Kaymakamı Osman Tunç, komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmede Kızıltepe’ye fakülte kurulması için gereken destek ve girişimlerde bulunacağını belirtip, bir Fakültenin yapılması ilçemize ekonomik, sosyal ve kültürel zenginlikler katacaktır. Artuklu Üniversitesi Rektörü ile görüşerek Fakülte yapılması için gerekli bilgileri isteyeceğini ve bu bilgileri komisyonla paylaşarak, Fakültenin yapılması için gerekli ön koşulların oluşturulmasıyla talep edilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Ferhan Türk’de, Kızıltepe’nin Mardin’in en büyük ilçesi olduğunu ve Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılacak olan dokuz fakülteden en az iki tanesinin Kızıltepe’de yapılması gerektiği söyleyerek, komisyonun yapacağı her türlü çalışma ve etkinliklere katkı sunacağını söyledi. AKP İlçe Başkanı Abdurrahman Dağ ve DTP İlçe Başkanı Musa Alkan da Kızıltepe’ye Fakülte Kazandırma Komisyonun yapacağı her türlü çalışma ve etkinliklere destek olacaklarını söylediler. Komisyon üyeleri önümüzdeki hafta Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof .Dr. Serdar Bedii Omay ile bir görüşme yapacak.

M.halit solhan

SÜLEYMAN DEMİREL’DE GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ

09/08/2009

Süleyman Demirel İlköğretim Okulu Geleneksel 3. bahar şenlikleri başladı.

Haber&fotoğ: Mehmet Halit Solhan

smBu yıl 3’sü yapılan ve gelenekselleşen bahar şenlikleri bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Süleyman Demirel ilköğretim okulu’nun bahçesinde başlayan 3. bahar şenliklerinin ilk gününe AKP Mardin milletvekili M:Halit Demir’de katıldı.sm2

sm63.bahar şenliği Resim ve el sanatları sergilerinin açılışı ve gezilmesiyle başlayan şenlik, Okul Müdürü Servet Demircan’ın açış konuşmasıyla devam etti, Demircan konuşmasında,”Festival yapmadaki amacımız; öğrencilerimizde var olan farklı yetenekleri ortaya çıkarmak ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek. Eğitim öğretim sadece teorik olma boyutunun dışında öğrenilenlerin hayata denkliğini sağlayarak okulumuzdaki eğitimi daha fonksiyonel hale getirmek, öğrencilerimizin görüş ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade etmelerini sağlayarak yeni düşünce ufuklarını açmak ve toplumun beklentileri ile okulun hedeflerini yakınlaştırarak, veli-okul işbirliğini geliştirmektir,”dedi.

sm3AKP Mardin milletvekili M.Halit Demir’de yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin eğitim camiasında iletişimin kurulmasıyla beraber bazı sorunların çözümüne neden olması ve öğrencilerin becerisinin ön plana çıkması açısından faydalı bir kültür sanat etkinliği olduğunu belirtip, emeği geçenleri tebrik etti.

Festivale AKP Mardin milletvekili M.Halit Demir, Şenyurt Belde Belediyesm5 Başkanı Hüsamettin Demircan, ilçe milli eğitim müdürü M.Sıraç Atan, İl genel meclisi üyesi Orhan Çeçen, okul aile birliği başkanı M.Sait Tunç, Kent konseyi genel sekreteri Ahmet Damar, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası başkanı Zeynettin Ayav, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

sm7Süleyman Demirel ilköğretim okulu Folklor ekibi, Nasrettin Hoca ve köy halkı Tiyatro oyunu, şiir, izcilik grubu, tiyatro, kol bastı Ekibi’nin sunum ve gösterilerinin yer aldığı festivalde Mardin yöresel halk oyunu yöresel reyhanî gösterisi sunulduğu gecede, okulun müzik öğretmeni Derya Altuntaş yönetiminde Okul korosu,okul piyano orkestrası, okul Gitar orkestrası müzik ziyafeti sunarken,gecenin bitimde sahne alan sm8Kızıltepe Eğitim-sen arbana grubu büyük beğeni topladı.

Gecenin en büyük alkışını Özel eğitim sınıfı öğrencisi Hilal Sungur yaptığı gösteri ile toplarken, En fazla kitap okuyan Serhat Aydemir ve Sümeye Baran’ın kazandıkları bisiklet ödülleri Okul aile birliği başkanı M.Sait Tunç tarafından verildi. Palyaço festivale katılan çocukları eğlendirirken yüz boyama ile çocukların yüzlerine çeşitli şekillersm9 yapıldı.

Festivalin 2.gününde güvercin gösterisiyle başlayan etkilikler, jimnastik, Mardin sanat evi çalışmaları, eğlenceli yarışmalar, ana sınıfları gösterileri, müzik dinletisi, dans gösterileri, minik sm10öğrencilerin konseri, tiyatrolar, koro, skeç’ler, hip hop dansları, şiirler ve kukla oyunu ile devam eden festival, folklor, kaşık havası, grup adana konseri ile tamamlanacak.

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

09/08/2009

Kızıltepe Kaymakamlığının tertiplediği, İlçe Gençlik ve spor müdürlüğünün organize ettiği kurumlar arası Kaymakamlık Kupası Voleybol turnuvası sona erdi.

vly1Yapılan müsabakalar sonucunda Kızıltepe belediyesi Voleybol takımı Hükümet konağı Voleybol takımını 3-0 yenerek Şampiyon oldu.

5 erli takımların oluşturduğu 5 Grupta 25 takımın katıldığı Kaymakamlık kupası Voleybol turnuvasında Hükümet Konağı ve Belediye Voleybol takımları Final Maçında karşı karşıya geldi.vly7

Turnuvanın final maçını İlçe kaymakamı Osman Tunç, Garnizon komutanı kurmay kd albay Mehmet Karadayı, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Demir, İlçe emniyet Müdürü Hakan Halit Avcılar, İlçe Gençlik ve spor Müdürü Fahri yalçın ve çok sayıda seyirci izledi.

vly10İlçe kapalı spor salonun da Final maçından önce oynanan 3.ve 4.luk maçında Hastane Voleybol takımı, Karaboğa Şirketler Grubu Voleybol takımını uzatma setinde 3-2 yenerek 3. oldu.

Oynanan final maçında Antrenörlüğünü Nezir Olgaç’ın yaptığı Belediye Voleybol takımı Zahide Ekinci yönetimindeki Hükümet konağı Voleybol takımını net bir skorla 3-0 yenerken setleri 25-12, 25-11 ve 25-21 aldı.

Ferhat Yalçın, M.Ali Memiş ve Faruk Akgül hakem üçlüsünün yönettiği maçlar sonucunda Şampiyon olan Kızıltepe belediye Voleybol takımına kupasını İlçe kaymakamı Osman Tunç verirken, 2. olan Hükümet konağı Voleybol takımına Kupasını Kızıltepe Belediye başkan Yardımcısı Hasan Demir verdi.

Turnuvada 3. olvly2an Hastane voleybol takımına kupasını İlçe Emniyet Müdürü Hakan Halit Avcılar, Turnuvada Centilmenlik Ödülünü kazanan.4.hudut alayı ile Cihan pol Voleybol takımlarına ödüllerini İlçe Gençlik ve spor müdürü Fahri Yalçın, Turnuvanın en iyi Voleybolcusu seçilen Melik Selçuk’a Kupasını İlçe kaymakamı Osman Tunç, en centilmen oyuncu seçilen Halit Karaboğa’ya ise madalyasını İlçe Gençlik ve spor müdürü Fahri Yalçın verdi.

vly9Düzenlenen ödül törenin de bir konuşma yapan ilçe Kaymakamı Osman Tunç, Bu tür spor organizasyonları vasıtasıyla insanların arasındaki diyalog ve iletişimin sağlanması açısından turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, bu gibi sportif çalışmaların devamını temennisinde bulundu.

Sultan’ın oturmuş hali ayakta gibi

09/08/2009

Dünya’nın en uzun adamı sultan Kızıltepe de ilgi odağı oldu.

sltn1Derik’e bağlı dede köyünde ikamet eden Dünyanın en uzunları arasında yer alan Sultan Kösen geldiği Kızıltepe’de halkın şaşkın bakışları arasında alış verişini yaptı.

Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefleyen 2.metre 46 santim uzunluğundaki Sultan Kösen herkesin uzun boylu olmayı istemesine karşın kendi uzun boyundan şikâyetçi.sltn2

Traş olmak için berber koltuğuna oturmakta zorlanan Kösen’i traş etmek için ise berber ayağının altına destek koyarak oturmuş vaziyetteki Sultan Kösen’ e yetişmeye çalıştı, ayakta duranlar Kösen ile ancak oturmuş vaziyetteyken aynı boya gelebiliyorlar.

sltn3Gittiği yerlerde ilgi odağı olmasının yanı sıra uzun botlu olmasının yaşamında bazı zorluklar ile karşı karşıya kalmasına neden olduğunu açıkladı.

89/2 TERTİPLER ASKERE UĞURLANDI

09/08/2009

as11989 doğumlu 89/2 tertip askerler ilçe otogarından halaylar ve zılgıtlar ile uğurlandı.

İlçe otogarında düzenlenen asker uğurlama törenine İlçe kaymakamı Osman Tunç, Garnizon komutanı Kurmay kd Albay Mehmet Karadayı, Kızıltepe Askerlik Şubesi Başkanı Per.Yarbay Kalender Karadağ, İlçe jandarma komutanı Binbaşı İlhan İba, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı.as2

Askerler, aileleri ile çektikleri halaya Kızıltepe Kaymakamı Osman Tunç, Garnizon komutanı Kurmay kd Albay Mehmet Karadayı, Kızıltepe Askerlik Şubesi Başkanı Per.Yarbay Kalender Karadağ, İlçe jandarma komutanı Binbaşı İlhan İba’da katılıp beraber halay çektiler.

as3İlçe kaymakamı Osman Tunç, Garnizon komutanı Kurmay kd Albay Mehmet Karadayı, İlçe jandarma komutanı Binbaşı İlhan İba, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Kalender Karadağ, askerlere sevk evraklarını dağıttılar.

KIZILTEPE SPOR KAYMAKAM TUNÇ’A FORMA HEDİYE ETTİ

22/07/2009

kıztAmatör spor’a verdiği destek nedeniyle Kızıltepe spor ilçe kaymakamı Osman Tunç’a adının yer aldığı takımın formasını hediye etti.

İlçe kaymakamı Osman Tunç’u makamında ziyaret eden Kızıltepe spor genel kaptanı Sabahattin Derin, geçen sezon takımlara sahip çıkarak destek çıkan Tunç’a teşekkür ziyareti gerçekleştirip, 47 sırt numaralı Osman Tunç isimli Kızıltepe spor forması hediye etti.

Ziyaretin ardından Kızıltepe spor ile ilgili görüşlerini açıklayan Derin, Kızıltepelilerin takımlarına sahip çıkmaya çağırdı, Haziran ayında yapılacak olağan kongrede Kızıltepelilerin takıma sahip çıkarak yeni bir yönetimle 3 ligin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Kızıltepe spor genel kaptanı Sabahattin Derin ziyareti ve ilçe futbolu hakkında şunları söyledi, “ İlçeye geldiği günden beri herkesin takdirini alan herkese eşit davranan ilçe için durmadan çalışan halktan biri gibi görünen davet aldığı her etkinliğe katılan özellikle spora kimsenin göstermediği duyarlılığını gösteren son 10 sezondur ilk kez protokolde bir ilçe kaymakamını gördük. İlçemiz için büyük bir şans ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğer öbür yetkililerde herkese eşit davransalar spora spor gözüyle baksalar inanıyorum ki futbolda başarılı oluruz. Yok, eğer a veya b takımı ayrımlılığı yapılırsa 13 yıl daha amatörde mücadele etmeye mahkum kalırız. Boşuna emek sarf ederiz herkes yaptığı yanlışlardan dolayı kendini eleştirmeli bir profesyonel takımımız olmadan kimse başka dallarda başarıdan bahsetmesin. Artık sporseverleri kandırmasınlar sorunları oturup tartışmak lazım. Ben özellikle her davete bizi kırmadan maçlara gelen sayın ilçe kaymakamımız Osman tunç a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Eğer onun gibi duyarlı büyüklerimiz olmasa kulüplerimizin kapılarına kilit vurulacak. Onun bu iyi niyetiyle beraber hepimizin köklü bir değişime ihtiyacımız var. Herkes sezon başı projesini ortaya koymalıdır amaç 250 bin nüfuslu bir ilçeyi 3.üncü lige çıkarmaksa herkes yardımcı olur. Yok eğer 13 yılın heba edildiği gibi Mardin 1.inci amatör ligde şampiyon olup 1-2 gün tatile gitmek içinse bunu kimse kabullenemez. Özellikle futbolcularımız bunun bilincine varmışlar bütün kulüp yöneticilerine ve ilçe yetkililerinde artık 48 ilden büyük bir ilçenin profesyonel takımı olmayışı herkes için büyük bir ayıptır. Herkesten duyarlılık bekliyoruz.”

Takım Kaptanı Davut’da Kızıltepelilerin takımlarına sahip çıkmalarını isteyerek, boş türubinlere oynamak istemiyoruz, dedi.